MAARIT ROSSI MATEMATİK OKULU EĞİTİMİNDEYDİM

HEDEFLER

Birincisi        : Öğrenciler matematiğin nasıl kullanılacağını ve bulgularını daha yüksek öğrenim seviyesi olan diğer öğrencilere nasıl açıklayacaklarını öğreneceklerdir.

İkincisi          :  Bu proje sayesinde derse  hazırlanmış olarak gelen öğrencilerin matematik dersine olan bakış açılarını değiştireceğiz.

Üçüncüsü     : Öğrencilerin ortak ülkeleri hakkında daha fazla bilgi edinecekler

Dördüncüsü: Öğrenciler yazılı ve sözlü olarak İngilizce pratik yapacaklar

Beşincisi       :    Öğrenciler Twinspace, web 2.0 araçları, video yapımcısı, Geogebra’nın nasıl kullanılacağını öğrenecekler .

Altıncı            :  Öğrenciler bir akran incelemesi yazmayı öğreneceklerdir.

ÇALIŞMA SÜRECI

Birinci Adım (18 Eylül 2017 – 9 Kasım 2017 ):: Öğrenciler okullarını,şehirlerini ve ülkelerini tanıtan bir video hazırlarlar. Öğretmenler proje için bir logo tasarlar ve twinspace’ye yükler. Yapılan logolar arasından oylama ile bir logo seçerler.

İkinci Adım ( 9 Kasım 2017 – 27 Nisan 2018 )    : Öğretmenler müfredatlarındaki konular için videolar hazırlarlar ve yıllık planlarına göre twinspace’e yüklerler. Öğretmenler yükledikleri videoları öğrencilerin evde izleyerek okula gelmesini gelmesini sağlarlar. Okulda bu konuları tekrar anlatırlar ve konunu pekişmesini sağlayacak çalışmalar yaparlar. Okulda bir matematik etkinlik köşesi oluştururlar. Öğretilen konularla ilgili öğrencilerin afiş, poster , sunum vb. hazırlamasını sağlarlar. Hazırlanan bu çalışmaları etkinlik köşesinde sergilerler. Proje okulları iki ayda bir twinspace üzerinden canlı etkinlik oluştururlar. Bu canlı etkinlikte matematik konularını ve yaptıkları etkinlikleri birbirlerine anlatırlar. Öğrenciler birbirleri ile iletişim kurarlar. Öğretmenler Dünya 14 Mart pi günü için kutlama programı hazırlar.

ÜçüncüAdım ( 28 Nisan – 30 Mayıs 2018): öğrenciler öğrendikleri matematik konularını günlük hayatla birleştirirler. Ülkelerindeki kendi kültürlerine ait değerleri matematik konuları ile birleştirerek matematik problemi oluştururlar ve sunum hazırlarlar. Bu sunumları twinspace yükleyerek birbirilerine sorarlar. Her ülke sadece bir tane matematik problemi oluşturur. Bu matematik problemlerinin çözümünü her ülke yaparak çözümlerini paylaşır.

Final (1 Haziran 2018 – 8 Haziran 2018): Öğretmenler twinspacede canlı etkinlik oluşturur. Yapılan tüm çalışmalar canlı etkinlikle değerlendirilir. Projenin değerlendirme anketi hazırlanır ve anket twinspaceye yüklenir. Projenin değerlendirmesi yapılarak proje sonlandırılır.

BEKLENEN SONUÇLAR

Bu proje ile öğrencilerin matematik hakkındaki görüşlerini değiştireceğiz. Bu Project ile sıradan teknikler dışında aktif olarak öğrencilerin katılımını sağlayacağız. Öğrencilerimiz, anlamadıkları konuları istedikleri kadar dinleyebiliyorlar. Hazırlıklı olan öğrenciler matematiğe ilgi duyuyorlar ve Bu projede güzel aktivitelerle keyifli vakit geçirecek öğrencilere yardımcı olacağız. Bu nedenlerden dolayı hepsi ön yargılardan daha başarılı ve özgür olmalarını sağlıyor. Amacımız matematiği seven ve başarılı öğrencileri yetiştirmektir.